دکتر زهرا پورنصیری متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری (نفرولوژی کودکان و نوجوانان)

tele دکتر زهرا پورنصیری|فوق تخصص کلیه کودکان|نفرولوژیست


دکتر زهرا پورنصیری متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری (نفرولوژیست)
عضو هیات علمی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
دکتری عمومی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز در سال 1372
بورد تخصصی کودکان از دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در سال 1376
بورد فوق تخصص نفرولوژی کودکان(کلیه، پیوند و فشار خون) از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383
عضو انجمن علمی نفرولوژی ایران از سال 1381
عضو انجمن بین المللی نفرولوژی از سال 1383

ساعات کاری بیمارستان مفید

دوشنبه ها از ساعت 14:00 الی 17:00
تلفن پذیرش : 8-26410091
کد پزشک : 310

آدرس بیمارستان مفید

تهران - خیابان شریعتی - روبروی حسینیه ارشادساعات کاری بیمارستان لقمان

یکشنبه ها از ساعت 10:00 الی 12:00
سه شنبه ها از ساعت 13:00 الی 16:00
تلفن:5-55424230 | کد پزشک : 157

آدرس بیمارستان لقمان

تهران - خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشگر - خیابان مخصوص

آدرس بیمارستان مفید

   تهران - خیابان شریعتی - روبروی حسینیه ارشاد

وب سایت:  www.mch.sbmu.ac.ir

ساعات کاری بیمارستان مفید

دوشنبه ها از ساعت 14:00 الی 17:00


26410091-8

  کد پزشک : 310

09386282527 (9صبح الی 9 شب)

آدرس بیمارستان لقمان

  تهران - خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشگر - خیابان مخصوص

وب سایت:  www.lhmc.sbmu.ac.ir

ساعات کاری بیمارستان لقمان

یکشنبه ها از ساعت 10:00 الی 12:00
سه شنبه ها از ساعت 13:00 الی 16:00

  55424230-5 | کد پزشک : 157

09386282527 (9صبح الی 9 شب)