دکتر زهرا پورنصیری

متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری (نفرولوژیست)

 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1385
 • پزشک نفرولوژیست شاغل در بیمارستان کودکان مفید و یمارستان لقمان حکیم
 • مشاور نفرولوژی کودکان بخش های مراقبت ویژه کودکان ( ICU )
 • فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1372
 • بورد تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1376
 • بورد فوق تخصصی نفرولوژی کودکان (کلیه ،پیوند،فشارخون) از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383
 • عضو انجمن نفرولوژی ایران از سال 1381
 • عضو انجمن بین المللی نفرولوژی از سال 1383

گوگلپزشک نیستاز ما بپرسید

ویزیت حضوری

ارسال مدارک و درخواست مشاوره آنلاین

دریافت برنامه تغذیه بیمار کلیوی

_

خدماتی که در مطب ارایه میشود

 • معاینات دوره ای و پایش رشد و نمو کودکان و نوزادان
 • معاینه و تشخیص و درمان بیماریهای کودکان و نوجوانان
 • پذیرش بیماران کلیه و مجاری ادرار (تا 21 سالگی ) شامل نارسایی حاد و مزمن کلیه ،بیماریهای ارثی کلیه ،فشار خون ،دیالیز و پیوند،دفع پروتیین یا خون در ادرار ،سنگ کلیه ،برگشت ادرار ،عفونت ادراری،مثانه عصبی،کیستهای کلیه و....
 • ارایه برنامه تغذیه ای برا ی رشد و تکامل کودک و برای بیماران کلیوی

از ویزیت پزشک برای  کودک خود خاطره خوش بسازید